Mở rộng dịch vụ lai kéo biển xa

Mở rộng dịch vụ lai kéo biển xa

Cập nhật: 19-11-2021 04:33:09 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1005

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nhưng Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đã cố gắng, tích cực trong công tác mở rộng thị trường, điển hình là thực hiện nhiều chuyến lai kéo Sà lan/Pong tong từ Hải Phòng đến các công trình điện gió tại Bạc Liêu an toàn với đội tàu lai chủ lực của Công ty gồm các tàu công suất từ 1.100HP đến 3.200HP như tàu: HC34, HC36 và Dã Tượng; được các khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng cung cấp dịch vụ, tính chuyên nghiệp. Xem thêm

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cập nhật: 27-08-2021 05:15:13 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 911

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Xem thêm

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 26-03-2021 11:08:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1622

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 02-03-2021 01:56:30 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1229

Thông báo số 515/TB-VSD ngày 01/3/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 25-02-2021 04:43:11 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1306

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021" Xem thêm