Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 02-03-2021 01:56:30 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1072

Thông báo số 515/TB-VSD ngày 01/3/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 25-02-2021 04:43:11 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1229

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021" Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (22/01/2021)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (22/01/2021)

Cập nhật: 14-01-2021 11:09:01 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1062

Thông báo số 73/TB-VSD ngày 12/01/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" để thực hiện Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020

Cập nhật: 08-01-2021 02:06:53 | Tin cổ đông | Lượt xem: 529

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020" Xem thêm

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật: 11-06-2020 04:47:28 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1038

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm