Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 10-05-2024 04:50:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 268

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem thêm

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Cập nhật: 25-04-2024 10:12:45 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 217

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng thông báo mời thầu Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 17-04-2024 08:41:20 | Tin cổ đông | Lượt xem: 37

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 24-06-2023 10:34:34 | Tin cổ đông | Lượt xem: 17279

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Lai kéo phương tiện 5 tháng đầu năm 2023

Lai kéo phương tiện 5 tháng đầu năm 2023

Cập nhật: 21-06-2023 05:08:07 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1026

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tại Cảng Hải Phòng là Công ty con của Cảng Hải Phòng, với lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm là lai dắt hỗ trợ tàu cập, rời Cảng Hải Phòng. Công ty luôn chú trọng công tác mở rộng thị trường để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Công ty mẹ giao.  Xem thêm