Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 30-06-2022 08:50:46 | Tin cổ đông | Lượt xem: 446

Ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tới dự có 103 người sở hữu và đại diện sở hữu 2.391.038 cổ phần, chiếm 88,56% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty làm chủ tọa, Ông Hoàng Đình Quang, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Văn Thanh, Thành viên HĐQT làm thành viên; đồng thời cũng thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Xem thêm

Tiếp tục công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm dịch vụ lai kéo tàu thuyền khu vực Hải Phòng và lân cận

Tiếp tục công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm dịch vụ lai kéo tàu thuyền khu vực Hải Phòng và lân cận

Cập nhật: 03-06-2022 05:01:03 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 505

Tiếp tục công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm dịch vụ lai kéo tàu thuyền, phương tiện thủy tại khu vực Hải Phòng; trong các ngày từ 29/5/2022 đến 02/06/2022 vừa qua Công ty đã thực hiện dịch vụ tàu lai phục vụ lai kéo hai tàu đóng mới cho đối tác là Công ty TNHH MTV 189. Xem thêm

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 03-06-2022 02:46:57 | Tin cổ đông | Lượt xem: 608

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 09-05-2022 03:17:25 | Tin cổ đông | Lượt xem: 363

Thông báo số 1542/TB-VSD ngày 05/5/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 29-04-2022 10:08:05 | Tin cổ đông | Lượt xem: 418

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty" Xem thêm