Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 16-06-2017 04:00:39 | Tin cổ đông | Lượt xem: 894

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quí vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Xem thêm

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, nhiệm kỳ 2017-2019

Cập nhật: 13-06-2017 03:04:44 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1023

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CTCP Cảng Hải Phòng về việc "Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Cảng Hải Phòng lần thứ 24, nhiệm kỳ 2017-2022"; được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo công ty; Chiều ngày 12/06/2017 tại Hội trường Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019. Xem thêm

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 28-05-2017 04:58:43 | Tin cổ đông | Lượt xem: 943

Thông báo 1638/TB-VSD ngày 24/05/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Thông báo Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật: 28-05-2017 04:02:30 | Tin cổ đông | Lượt xem: 906

Thông báo số 13480/TB-VSD ngày 24/05/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2017 (theo thông báo số 866/TB-VSD ngày 16/03/2017 của VSD) Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật: 19-05-2017 04:49:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 843

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem thêm