Hội nghị Đại biểu Người lao động CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017

Hội nghị Đại biểu Người lao động CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017

Cập nhật: 30-06-2017 04:39:12 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1634

Thực hiện Kế hoạch số 7224/KHHNNLĐ-CHP của Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Cảng Hải Phòng và Kế hoạch số 21/KHHNNLĐ-LD của Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng; nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác năm 2016, xây dựng nội dung, kế hoạch và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác được giao năm 2017; ngày 30/6/2017 tại trụ sở công ty đã diễn ra Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017. Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 29-06-2017 10:00:39 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1189

Ngày 28/6/2017 tại trụ sở Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017. Theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đã có 69 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.892.602 cổ phiếu (chiếm 70,10% tổng số) có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch gồm: ông Cao Trung Ngoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Mạc Văn Luật thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. Xem thêm

Tiếp xúc biểu dương khen thưởng con CBCNLĐ đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2016-2017

Tiếp xúc biểu dương khen thưởng con CBCNLĐ đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2016-2017

Cập nhật: 26-06-2017 04:02:58 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1236

Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Công đoàn Cảng Hải Phòng, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, sáng ngày 25/6/2017 Ban chấp hành Công đoàn, Ban nữ công Công ty đã tổ chức buổi tiếp xúc gặp mặt động viên và biểu dương thành tích học tập của các cháu là con CBCNLĐ Công ty đã đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2016-2017. Xem thêm

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 16-06-2017 04:25:47 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1266

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quí vị cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 16-06-2017 04:00:39 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1047

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quí vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Xem thêm