Hội thao Hỗ trợ và lai kéo tàu biển năm 2018

Cập nhật: 01-06-2018 09:30:38 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 2241

Thực hiện Nghi quyết và chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn Công ty Quý II năm 2018, Kế hoạch tổ chức "Hội thao hỗ trợ và lai kéo tàu biển" năm 2018 của Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty; Ngày 30/05/2018 Ban chỉ đạo Hội thao của Công ty đã tổ chức thành công Hội thao hỗ trợ và lai kéo tàu biển tại khu vực Cảng tân Vũ - Cảng Hải Phòng với sự tham gia của hai phương tiện là tàu Dã Tượng và HC43, phục vụ tàu FRISIA NUERNBERG dài 189 mét, quốc tịch Liberia cập cầu Cảng Tân Vũ an toàn. 

Hội thao được tổ chức đúng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo đề ravà được Đại lý chủ tàu và Hoa tiêu đánh giá cao về chất lượng phục vụ. Hội thao đã được đón các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Cảng Hải Phòng và các đồng chí lãnh đạo Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng cùng tham dự và đánh giá cao về công tác tổ chức và chất lượng. Công ty cũng xác định việc tổ chức Hội thao, Hội thi là một trong những nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục quan trọng đối với mỗi cán bộ công nhân lao động trong toàn Công ty về ý thức không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng là các chủ tàu và đại lý, với phương châm "sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu của Công ty". Kết quả tham gia Hội thao, Hội thi cũng sẽ là căn cứ đánh giá thành tích thi đua khen thưởng, tham gia phong trào của các tổ, đội sản xuất và các tổ công đoàn trong năm 2018.