Đại hội Công đoàn CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật: 28-07-2017 09:57:53 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1178

Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-CĐCHP ngày 10/04/2017 của Ban thường vụ công đoàn Cảng Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc (nhiệm kỳ 2017-2022), Kế hoạch số 08/KH-ĐHCĐ ngày 21/04/2017 của Ban chấp hành công đoàn Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội công đoàn công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 26/7/2017, được sự nhất trí của Công đoàn cấp trên, Đảng ủy và Giám đốc công ty, Ban chấp hành công đoàn CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự Đại hội có đồng chí Hồ Mai Chi, Phó chủ tịch công đoàn CTCP Cảng Hải Phòng; các đồng chí đại diện các ban chuyên đề Công đoàn Cảng Hải Phòng; đồng chí Phạm Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Mạc Văn Luật, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành công đoàn công ty đương nhiệm và 45 đại biểu được bầu từ Hội nghị các Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban chấp hành công đoàn công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013-2017, mục tiêu phương hướng và những chỉ tiêu chủ yếu của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn Cảng Hải Phòng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 08 đồng chí; Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh hoạt động phong trào CNLĐ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 và trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ; Giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp thu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Cảng Hải Phòng, Đảng bộ, Ban giám đốc công ty và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Đại hội để hoàn chỉnh nội dung và tổ chức thực hiện bằng các chương trình cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh mục tiêu về sản xuất kinh doanh, Đại hội cũng chỉ rõ những nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động và công tác công đoàn như: 1. Công đoàn thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý cùng  với chuyên môn tổ chức thực hiện các mục tiêu SXKD mở rộng dịch vụ đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNLĐ; 2. Quan tâm đến đời sống người lao động bằng việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách, đơn giá tiền lương, tham gia tổ chức sản xuất; tuyên truyền vận động CBCNLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành các mục tiêu SXKD, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; Quan tâm đến việc thăm hỏi hiếu, hỷ, động viên CBCNLĐ khi ốm đau; 3. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất và hoạt động công đoàn; 4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và thường xuyên đổi mới hoạt động công đoàn.

Thành công của đại hội chính là sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn trong toàn công ty quyết tâm hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và hoạt động công đoàn trong năm 2017 và những năm tiếp theo như Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Nguồn: BCH Công đoàn Công ty