Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, nhiệm kỳ 2017-2019

Cập nhật: 13-06-2017 03:04:44 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1243

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CTCP Cảng Hải Phòng về việc "Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Cảng Hải Phòng lần thứ 24, nhiệm kỳ 2017-2022"; được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo công ty; Chiều ngày 12/06/2017 tại Hội trường Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019.

Tới dự Đại hội có đồng chí bí thư Đoàn Thanh niên CTCP Cảng Hải Phòng, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên trong Công ty. Báo cáo chính trị của BCH Đoàn Công ty trình bày tại Đại hội đã khái quát về tình hình cơ cấu tổ chức, những yếu tố thuận lợi khó khăn tác động tới công tác Đoàn cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Công ty giai đoạn 2011-2017 trên các mặt như: Tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, Pháp luật; Các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc""Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp".; Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Trong số những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 có thể chỉ ra những đim chính: 1. Công tác giáo dục: triển khai chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030", Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020";  2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Phong trào Thanh niên tình nguyện, Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc;  3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên: Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, làm chủ công nghệ, Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; 4. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị (nêu cao tính tiên phong gương mẫu, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam").

Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Mạc Văn Luật, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Phạm Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên CTCP Cảng Hải Phòng. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 5 đồng chí (trong đó đồng chí Nguyễn Thị Thủy, phó phòng Tài chính Kế toán vinh dự được bầu là Bí thư Đoàn TNCS HCM CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, nhiệm kỳ 2017-2019) và Thông qua Nghị quyết về: báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2017, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2011-2017, báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn CTCP Cảng Hải Phòng lần thứ 24, thông qua kết quả bầu BCH khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. Thành công của Đại hội là sự cổ vũ lớn lao và niềm tin để tuổi trẻ đoàn viên thanh niên trong toàn công ty tiếp tục phát huy truyền thống "Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo" chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức xây dựng Công ty phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đoàn Công ty lần thứ II.

Ngọc Thiêm; Nguồn: BCH Đoàn Công ty