Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011-2013)

Cập nhật: 04-07-2011 02:05:47 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 637

Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011, tuổi trẻ và cán bộ công nhân viên Công ty đang ra sức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Ngày 30/6/2011 vừa qua, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đã tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011-2013).

Tới dự Đại hội có các đồng chí đại biểu Đoàn thanh niên Cảng Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo Công ty cùng toàn thể đoàn viên thanh niên là đại biểu chính thức từ các chi đoàn. Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2010 được trình bày tại Đại hội đã nêu bật ý nghĩa quan trọng của Đại hội đối với tuổi trẻ trong toàn Công ty và chỉ rõ những thuận lợi và thử thách mới đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Bản báo cáo cũng nêu ra kết quả, tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục các mặt hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh niên Công ty, bao gồm: Công tác tư tưởng văn hóa - tuyên truyền giáo dục, Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Công tác tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng; Những nhiệm vụ chủ yếu của đoàn viên thanh niên và một số biện pháp trong công tác chỉ đạo hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2011-2013; Các chỉ tiêu chính cần đạt được: 100% đoàn viên đăng ký rèn luyện đoàn viên, không vi phạm kỷ luật, không mắc các tệ nạn xã hội, 30% đoàn viên đạt danh hiệu lao động giỏi, 100% chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh hoặc khá và thực hiện 9 tiêu chí của Chi đoàn văn minh công sở, đăng ký từ 3 đến 4 công trình, sự việc thanh niên quản lý, hàng năm có từ 3 đoàn viên ưu tú trở lên được giới thiệu vào Đảng.

Đồng chí Hà Văn Sỹ, Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng phát biểu tại Đại hội

Đại hội được nghe các ý kiến nhận xét chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Thành, thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty  và  đồng chí Hà Văn Sỹ, Bí thư Đoàn Cảng cùng các phát biểu tham luận về công tác đoàn và phong trào thanh niên Công ty. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Đăng Cường được bầu làm Bí thư Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2011-2013 và thông qua Nghị quyết về việc hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động cũng như triển khai các kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực. Đại hội trân trọng đề nghị cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho Đoàn, tạo điều kiện để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thành công của Đại hội tạo sự phấn khởi, tin tưởng và là tiền đề cho tuổi trẻ toàn Công ty tích cực phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thi đua học tập, lao động, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu vì sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngọc Thiêm