Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Cập nhật: 25-04-2024 10:12:45 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 217

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng thông báo mời thầu Xem thêm

Lai kéo phương tiện 5 tháng đầu năm 2023

Lai kéo phương tiện 5 tháng đầu năm 2023

Cập nhật: 21-06-2023 05:08:07 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1026

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tại Cảng Hải Phòng là Công ty con của Cảng Hải Phòng, với lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm là lai dắt hỗ trợ tàu cập, rời Cảng Hải Phòng. Công ty luôn chú trọng công tác mở rộng thị trường để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Công ty mẹ giao.  Xem thêm

Tiếp tục công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm dịch vụ lai kéo tàu thuyền khu vực Hải Phòng và lân cận

Tiếp tục công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm dịch vụ lai kéo tàu thuyền khu vực Hải Phòng và lân cận

Cập nhật: 03-06-2022 05:01:03 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1554

Tiếp tục công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm dịch vụ lai kéo tàu thuyền, phương tiện thủy tại khu vực Hải Phòng; trong các ngày từ 29/5/2022 đến 02/06/2022 vừa qua Công ty đã thực hiện dịch vụ tàu lai phục vụ lai kéo hai tàu đóng mới cho đối tác là Công ty TNHH MTV 189. Xem thêm

Chào đón Xuân Nhâm Dần - Năm 2022 "Vươn ra biển lớn"

Chào đón Xuân Nhâm Dần - Năm 2022 "Vươn ra biển lớn"

Cập nhật: 04-02-2022 06:26:11 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1617

Trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần - Năm mới 2022, Công ty đã đón nhiều chuyến tàu phục vụ hỗ trợ vào Cảng Hải Phòng làm hàng; đặc biệt đã phục vụ an toàn cho những tàu lớn có chiều dài trên 170 mét ra vào khu vực Cảng Hoàng Diệu, Tân Vũ. Xem thêm

Hợp tác khai thác, kinh doanh khu vực neo đậu, chuyển tải Lan Hạ

Hợp tác khai thác, kinh doanh khu vực neo đậu, chuyển tải Lan Hạ

Cập nhật: 28-12-2021 05:59:19 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1278

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUGTRANCO) đã tiến hành hợp tác khai thác với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/9/2021 để tổ chức khai thác, kinh doanh và cung cấp dịch vụ neo đậu tại khu vực chuyển tải Lan Hạ. TUGTRANCO có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, lập kế hoạch và tổ chức khai thác, kinh doanh đối với các tàu thuyền ra vào neo đậu tại khu vực chuyển tải Lan Hạ theo đúng quy định của các Hợp đồng đã ký kết. Xem thêm