Đại hội Công đoàn CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật: 28-07-2017 09:57:53 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1244

Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-CĐCHP ngày 10/04/2017 của Ban thường vụ công đoàn Cảng Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc (nhiệm kỳ 2017-2022), Kế hoạch số 08/KH-ĐHCĐ ngày 21/04/2017 của Ban chấp hành công đoàn Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội công đoàn công ty, nhiệm kỳ 2017-2022. Xem thêm

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Cập nhật: 20-07-2017 03:35:59 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1839

Căn cứ Công văn đề nghị số 653/UBND-LĐTBXH ngày 26/6/2017 của UBND Quận Hồng Bàng và Thực hiện Thông báo số 255/TB-GĐ ngày 27/6/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Xem thêm

Hội nghị Đại biểu Người lao động CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017

Hội nghị Đại biểu Người lao động CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017

Cập nhật: 30-06-2017 04:39:12 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1504

Thực hiện Kế hoạch số 7224/KHHNNLĐ-CHP của Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Cảng Hải Phòng và Kế hoạch số 21/KHHNNLĐ-LD của Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng; nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác năm 2016, xây dựng nội dung, kế hoạch và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác được giao năm 2017; ngày 30/6/2017 tại trụ sở công ty đã diễn ra Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017. Xem thêm

Tiếp xúc biểu dương khen thưởng con CBCNLĐ đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2016-2017

Tiếp xúc biểu dương khen thưởng con CBCNLĐ đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2016-2017

Cập nhật: 26-06-2017 04:02:58 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1096

Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Công đoàn Cảng Hải Phòng, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, sáng ngày 25/6/2017 Ban chấp hành Công đoàn, Ban nữ công Công ty đã tổ chức buổi tiếp xúc gặp mặt động viên và biểu dương thành tích học tập của các cháu là con CBCNLĐ Công ty đã đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2016-2017. Xem thêm

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, nhiệm kỳ 2017-2019

Cập nhật: 13-06-2017 03:04:44 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1083

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CTCP Cảng Hải Phòng về việc "Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Cảng Hải Phòng lần thứ 24, nhiệm kỳ 2017-2022"; được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo công ty; Chiều ngày 12/06/2017 tại Hội trường Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019. Xem thêm