Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cập nhật: 27-08-2021 05:15:13 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 926

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng thông báo "lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản", ngày 27/8/2021; như sau: