01.Hỗ trợ tàu biển

Là đơn vị nắm vị thế số một trong việc đảm bảo hỗ trợ cho các tàu biển ra vào Cảng Hải Phòng và các cảng biển khác trong khu vực Hải Phòng...

Xem thêm

02.Bốc xếp

Quản lý và khai thác các phương tiện cần cẩu nổi phát huy thế mạnh: sức nâng lớn, tính cơ động mặt nước cao; Phục vụ xếp dỡ các cấu kiện hàng...

Xem thêm

03.Logistics

Dịch vụ logistics bao gồm cả dịch vụ bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, hàng siêu trường siêu trọng, các dịch vụ trọn gói...

Xem thêm

04.Ứng phó sự cố tràn dầu

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Hải Phòng có nhiệm vụ ứng trực, ứng phó sự cố tràn dầu cho hệ thống các cảng, bến và khu chuyển tải...

Xem thêm

Giới Thiệu

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy theo Quyết định số 874/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam; Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0201040588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu: ngày 01 tháng 03 năm 2010, thay đổi lần thứ 3: ngày 06 tháng 3 năm 2018.

Trụ sở Công ty: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tên giao dịch tiếng Anh: Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company

Tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh: HP TUGTRANCO

Tin cổ đông (mới)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tới dự có 103 người sở hữu và đại diện sở hữu 2.391.038 cổ phần, chiếm 88,56% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty làm chủ tọa, Ông Hoàng Đình Quang, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Văn Thanh, Thành viên HĐQT làm thành viên; đồng thời cũng thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo số 1542/TB-VSD ngày 05/5/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty"

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021"

Liên kết website