Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

Cập nhật: 03-07-2024 10:57:05 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1067

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 băng tiền (xem và tải về)

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 băng tiền của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (link liên kết)