Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 17-04-2024 08:41:20 | Tin cổ đông | Lượt xem: 62

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.