Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 12-04-2023 09:09:09 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1166

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin về việc Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 211/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 Hội đồng quản trị về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (tải về tại đây)