Chào đón Xuân Nhâm Dần - Năm 2022 "Vươn ra biển lớn"

Cập nhật: 04-02-2022 06:26:11 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1573

Trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần - Năm mới 2022, Công ty đã đón nhiều chuyến tàu phục vụ hỗ trợ vào Cảng Hải Phòng làm hàng; đặc biệt đã phục vụ an toàn cho những tàu lớn có chiều dài trên 170 mét ra vào khu vực Cảng Hoàng Diệu, Tân Vũ.

Từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu lai dắt trong khu vực; ngay từ những ngày đầu năm, các tàu của Công ty đã tham gia lai kéo các tàu đóng mới cho các công ty đóng tàu từ khu vực Đình Vũ ra Bến Đoan (Quảng Ninh) đảm bảo an toàn và hiệu quả, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022, vững bước “Vươn ra biển lớn”.