Hợp tác khai thác, kinh doanh khu vực neo đậu, chuyển tải Lan Hạ

Cập nhật: 28-12-2021 05:59:19 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1320

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUGTRANCO) đã tiến hành hợp tác khai thác với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/9/2021 để tổ chức khai thác, kinh doanh và cung cấp dịch vụ neo đậu tại khu vực chuyển tải Lan Hạ. TUGTRANCO có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, lập kế hoạch và tổ chức khai thác, kinh doanh đối với các tàu thuyền ra vào neo đậu tại khu vực chuyển tải Lan Hạ theo đúng quy định của các Hợp đồng đã ký kết.

Công văn ủy quyền của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Từ khi tiến hành khai thác khu vực chuyển tải Lan Hạ, hàng tháng TUGTRANCO nhận được hàng chục lượt yêu cầu của đại lý/chủ tàu đưa vào khu vực Lan Hạ neo đậu tiến hành thay thuyền viên, cấp nhiên liệu, chờ đợi làm thủ tục sang tên… và neo đậu tránh bão. Công ty đã tiếp nhận yêu cầu, lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Hoa tiêu để hướng dẫn tàu ra vào neo đậu an toàn. Khu vực chuyển tải Lan Hạ có thể tiếp nhận tàu thuyền có trọng tải đến 40.000 DWT vào neo đậu, làm hàng.

Tọa độ các vị trí neo đậu chuyển tải tại Vịnh Lan Hạ theo văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam