Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011 của Đội vận tải và dịch vụ tổng hợp

Cập nhật: 22-07-2011 03:45:31 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 637

Sáu tháng đầu năm 2011, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Đội Vận tải và Dịch vụ tổng hợp đã đạt được những kết quả hết sức khả quan; Công tác đảm bảo an toàn cho người lao động, hàng hóa và phương tiện được duy trì thường xuyên; Công tác phòng chống lụt bão cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến xấu của thời tiết.

Hoạt động vận tải và dịch vụ của Đội trong tháng sáu và nửa đầu năm 2011 gặp một số khó khăn như: giá cả thị trường luôn theo xu hướng tăng, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, thị phần liên tục bị cạnh tranh gay gắt,… Bên cạnh đó là những thuận lợi được chỉ ra như: nhu cầu xuất khẩu mặt hàng chủ lực là clinker rời của các nhà máy sản xuất xi-măng tăng cao đột biến, thời tiết nhìn chung phù hợp cho hoạt động vận chuyển và bốc xếp hàng rời, các phương tiện vận tải của công ty đều nằm trong chu kỳ khai thác ổn định, các điều kiện kỹ thuật vật tư, công tác sửa chữa luôn được đảm bảo kịp thời,… Tuy nhiên một nguyên nhân quan trọng hơn cả tác động đến sự tăng trưởng là công tác quan hệ khách hàng, phát triển thị trường, chú trọng chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín của Công ty luôn được đặt ra hàng đầu.

Thống kê sản lượng chi tiết và doanh thu tổng hợp tháng 6/2011 và 06 tháng đầu năm 2011:

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 06/2011:

- Vận chuyển, chuyển tải hàng rời, sắt thép, Clinker… Sản lượng đạt 87.611 TVC và 2.219 Teu container, bằng 110% sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Chỉ đạo bốc xếp tại tàu lớn ngoài Hạ long được 08 lượt tàu. Sản lượng đạt 237.156 Tấn.

- Doanh thu đạt 4,602 tỷ đồng, bằng 147% doanh thu cùng kỳ năm trước.

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011:

- Vận chuyển, chuyển tải hàng rời, sắt thép, Clinker… Sản lượng đạt 474.802 TVC và 8.478 Teu container, bằng 210% sản lượng so với cùng kỳ năm trước, bằng 60% KH năm. Thực hiện chỉ đạo bốc xếp tại tàu lớn ngoài Hạ long được 43 lượt tàu. Sản lượng đạt 1.314.898 Tấn.

- Doanh thu đạt 22,253 tỷ đồng, bằng 195% doanh thu so với cùng kỳ năm trước, bằng 74% KH năm.

Sà lan nhận hàng tại bến của nhà máy sản xuất xi-măng Bốc xếp clinker bằng cẩu nổi tại vịnh Hạ Long

Nguồn: Đội VT&DVTH