Hội nghị Đại biểu Người lao động CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017

Cập nhật: 30-06-2017 04:39:12 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1461

Thực hiện Kế hoạch số 7224/KHHNNLĐ-CHP của Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Cảng Hải Phòng và Kế hoạch số 21/KHHNNLĐ-LD của Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng; nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác năm 2016, xây dựng nội dung, kế hoạch và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác được giao năm 2017; ngày 30/6/2017 tại trụ sở công ty đã diễn ra Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017.

Tới dự Hội nghị có ông Cao Trung Ngoan, Phó tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng; ông Tô Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn CTCP Cảng Hải Phòng; các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty; Ban thường vụ Công đoàn, đại diện các ban chuyên đề Công đoàn CTCP Cảng Hải Phòng; Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Kế toán trưởng công ty cùng các đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động (HNNLĐ) các tổ, đội, phòng nghiệp vụ của Công ty.

Hội nghị đã nghe ông Vũ Đức Thành, Phó giám đốc công ty đọc Báo cáo Kết quả việc thực hiện Nghị quyết HNNLĐ năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và tiếp thu những ý kiến tham luận của các đồng chí đại diện các phòng ban nghiệp vụ, tổ, đội sản xuất; Ông Mạc Văn Luật, Giám đốc công ty giải trình các kiến nghị của người lao động và làm rõ những vấn đề được hỏi về tình hình SXKD năm 2017.

Hội nghị cũng đã lắng nghe báo cáo kết quả việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội qui lao động năm 2016 và tổng hợp các đóng góp sửa đổi, bổ sung để đi đến thống nhất và diễn ra Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể (giai đoạn 2017-2020) giữa ông Mạc Văn Luật, Giám đốc công ty và ông Nhữ Văn Nguyên, Chủ tịch Công đoàn công ty. Tiếp theo là phần báo cáo của Kế toán trưởng công ty về tình hình quĩ phúc lợi, quĩ thi đua, khen thưởng, quĩ tổ ấm gia đình và hoạt động xã hội... cùng với các phát biểu của ông Cao Trung Ngoan, Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng và ông Tô Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn CTCP Cảng Hải Phòng.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp với việc thông qua Nghị quyết hội nghị Người lao động công ty năm 2017 bao gồm những nội dung chủ yếu: Mục tiêu SXKD năm 2017; Động viên CBCNLĐ trong toàn công ty phát huy tiềm năng, ý thức trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao với mục tiêu "Năng suất - Chất lượng - An toàn - Hiệu quả"; Đẩy mạnh tiếp thị, chăm sóc khách hàng, chất lượng dịch vụ và hiệu quả SXKD; Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, xây dựng gương lao động tiêu biểu, tổ điểm an toàn lao động; Cải thiện điều kiện làm việc, chế độ chinh sách đối với người lao động, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập tăng trưởng cho CBCNLĐ; Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, tiết giảm nhiên liệu; Vận động CBCNLĐ đóng góp xây dựng các quĩ tổ ấm gia đình hoạt động xã hội; Thông qua Qui chế hỗ trợ người lao động về hưu trước tuổi, chấm dứt hợp đồng lao động.

Thành công của Hội nghị là nguồn động viên tinh thần cho CBCNLĐ tiếp tục vững bước trên con đường hoạt động SXKD và phát triển của Công ty; Đó cũng chính là lời kêu gọi gửi tới toàn thể CBCNLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2017; góp phần đưa công ty phát triển bền vững theo mục tiêu "Giữ vững việc làm - Đảm bảo hiệu quả - tăng trưởng thu nhập".

Nguồn: BCH Công đoàn Công ty