CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Cập nhật: 20-07-2017 03:35:59 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1976

Căn cứ Công văn đề nghị số 653/UBND-LĐTBXH ngày 26/6/2017 của UBND Quận Hồng Bàng và Thực hiện Thông báo số 255/TB-GĐ ngày 27/6/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát huy đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", hưởng ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", toàn dân chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần đối với gia đình Thương binh, Liệt sỹ, người có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động về việc Vận động CBCNLĐ đóng góp xây dựng các quĩ tổ ấm gia đình, quĩ hoạt động xã hội; nằm trong các mục tiêu nói chung của Công ty.

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2017, Giám đốc và Công đoàn CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức chuyến đi thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vọt, tại địa chỉ tổ An Lạc 3, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Cùng đi với đoàn còn có đại diện lãnh đạo chính quyền: bà Hoàng Thị Nhẫn, Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, ông Vũ Thế Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Sở Dầu. Thay mặt đoàn, ông Mạc Văn Luật, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng và bà Hoàng Thị Nhẫn, Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đã trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vọt các phần quà tượng trưng (gồm một giỏ quà và 4,5 triệu đồng) được sử dụng từ Quĩ tổ ấm gia đình và Quĩ hoạt động xã hội; đây đều là số tiền được trích từ tiền lương hàng tháng của CBCNV trong toàn công ty. Hoạt động này cũng đã được Giám đốc công ty giao cho Đoàn thanh niên Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục theo mỗi quí một lần.

Nguồn: BCH Đoàn thanh niên Cty.