Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 03-06-2022 02:46:57 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1109

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 09-05-2022 03:17:25 | Tin cổ đông | Lượt xem: 661

Thông báo số 1542/TB-VSD ngày 05/5/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 29-04-2022 10:08:05 | Tin cổ đông | Lượt xem: 833

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty" Xem thêm

Chào đón Xuân Nhâm Dần - Năm 2022 "Vươn ra biển lớn"

Chào đón Xuân Nhâm Dần - Năm 2022 "Vươn ra biển lớn"

Cập nhật: 04-02-2022 06:26:11 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1642

Trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần - Năm mới 2022, Công ty đã đón nhiều chuyến tàu phục vụ hỗ trợ vào Cảng Hải Phòng làm hàng; đặc biệt đã phục vụ an toàn cho những tàu lớn có chiều dài trên 170 mét ra vào khu vực Cảng Hoàng Diệu, Tân Vũ. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021

Cập nhật: 05-01-2022 04:42:43 | Tin cổ đông | Lượt xem: 932

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021" Xem thêm