Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021

Cập nhật: 05-01-2022 04:42:43 | Tin cổ đông | Lượt xem: 846

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021" Xem thêm

Hợp tác khai thác, kinh doanh khu vực neo đậu, chuyển tải Lan Hạ

Hợp tác khai thác, kinh doanh khu vực neo đậu, chuyển tải Lan Hạ

Cập nhật: 28-12-2021 05:59:19 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1093

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUGTRANCO) đã tiến hành hợp tác khai thác với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/9/2021 để tổ chức khai thác, kinh doanh và cung cấp dịch vụ neo đậu tại khu vực chuyển tải Lan Hạ. TUGTRANCO có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, lập kế hoạch và tổ chức khai thác, kinh doanh đối với các tàu thuyền ra vào neo đậu tại khu vực chuyển tải Lan Hạ theo đúng quy định của các Hợp đồng đã ký kết. Xem thêm

Mở rộng dịch vụ lai kéo biển xa

Mở rộng dịch vụ lai kéo biển xa

Cập nhật: 19-11-2021 04:33:09 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 855

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nhưng Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đã cố gắng, tích cực trong công tác mở rộng thị trường, điển hình là thực hiện nhiều chuyến lai kéo Sà lan/Pong tong từ Hải Phòng đến các công trình điện gió tại Bạc Liêu an toàn với đội tàu lai chủ lực của Công ty gồm các tàu công suất từ 1.100HP đến 3.200HP như tàu: HC34, HC36 và Dã Tượng; được các khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng cung cấp dịch vụ, tính chuyên nghiệp. Xem thêm

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cập nhật: 27-08-2021 05:15:13 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 778

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Xem thêm

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 26-03-2021 11:08:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1507

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm