Thông báo mời thầu

Cập nhật: 25-04-2024 10:12:45 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 410

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 255/TBMT-LD&VT ngày 24/04/2024 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng