Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 28-05-2017 04:58:43 | Tin cổ đông | Lượt xem: 942

Thông báo 1638/TB-VSD ngày 24/05/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.