Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 10:23:44 | Tin cổ đông | Lượt xem: 756

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin
v/v "Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016"