Cơ cấu tổ chức

Cập nhật: 01-01-2017 11:13:49 | Cơ cấu tổ chức | Lượt xem: 5960

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG