Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Cập nhật: 27-07-2019 08:45:07 | Tin cổ đông | Lượt xem: 803

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019:

Thông báo số 394/TB-LDVT ngày 26/07/2019 thay cho thông báo số 357/TB-LDVT ngày 09/07/2019

(Do thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng và ngày dự kiến thực hiện)