TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẢNG HẢI PHÒNG được thành lập theo Quyết định số 147/QĐ-TCTL ngày 06/01/2015 của Giám đốc CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, căn cứ Công văn số 1007/CV-CHP ngày 25/03/2015 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc giao cho Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng triển khai: đầu tư trang thiết bị, nhân lực, hồ sơ pháp lý để thực hiện việc ứng trực, ứng phó sự cố tràn dầu cho các đơn vị thuộc Cảng Hải Phòng. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Hải Phòng trực thuộc Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng; trụ sở chính tại số 4 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng và 03 trạm ứng trực, ứng phó đặt tại: Cảng Hoàng Diệu, Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Hải Phòng có nhiệm vụ ứng trực, ứng phó sự cố tràn dầu cho hệ thống các cảng, bến và khu chuyển tải của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, đồng thời thực hiện dịch vụ ứng trực, ứng phó cho các cơ sở khác có nhu cầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.