Đại hội Công đoàn CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011-2013)

Đại hội Công đoàn CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011-2013)

Cập nhật: 06-05-2011 02:23:38 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 588

Ngày 28/4/2011 tại Trụ sở Công ty, trong không khí trang trọng phấn khởi ; Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011-2013), nhiệm kỳ đầu tiên kể từ khi Công ty bước sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Xem thêm