01.Hỗ trợ tàu biển

Là đơn vị nắm vị thế số một trong việc đảm bảo hỗ trợ cho các tàu biển ra vào Cảng Hải Phòng và các cảng biển khác trong khu vực Hải Phòng...

Xem thêm

02.Bốc xếp

Quản lý và khai thác các phương tiện cần cẩu nổi phát huy thế mạnh: sức nâng lớn, tính cơ động mặt nước cao; Phục vụ xếp dỡ các cấu kiện hàng...

Xem thêm

03.Logistics

Dịch vụ logistics bao gồm cả dịch vụ bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, hàng siêu trường siêu trọng, các dịch vụ trọn gói...

Xem thêm

04.Ứng phó sự cố tràn dầu

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Hải Phòng có nhiệm vụ ứng trực, ứng phó sự cố tràn dầu cho hệ thống các cảng, bến và khu chuyển tải...

Xem thêm

Giới Thiệu

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy theo Quyết định số 874/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam; Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0201040588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu: ngày 01 tháng 03 năm 2010, thay đổi lần thứ 3: ngày 06 tháng 3 năm 2018.

Trụ sở Công ty: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tên giao dịch tiếng Anh: Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company

Tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh: HP TUGTRANCO

Tin cổ đông (mới)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (13/12/2019)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (13/12/2019)

Thông báo số 3115/TB-VSD ngày 27/11/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (19/08/2019)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (19/08/2019)

Thông báo số 2232/TB-VSD ngày 30/07/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: Thông báo số 394/TB-LDVT ngày 26/07/2019 thay cho thông báo số 357/TB-LDVT ngày 09/07/2019 (Do thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng và ngày dự kiến thực hiện)

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2109 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Liên kết website