Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cập nhật: 27-08-2021 05:15:13 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 107

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Xem thêm

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 26-03-2021 11:08:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 671

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 02-03-2021 01:56:30 | Tin cổ đông | Lượt xem: 517

Thông báo số 515/TB-VSD ngày 01/3/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 25-02-2021 04:43:11 | Tin cổ đông | Lượt xem: 687

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021" Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (22/01/2021)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (22/01/2021)

Cập nhật: 14-01-2021 11:09:01 | Tin cổ đông | Lượt xem: 590

Thông báo số 73/TB-VSD ngày 12/01/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" để thực hiện Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm