Thông báo về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 31-03-2018 08:05:00 | Tin cổ đông | Lượt xem: 731

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2108 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Tham gia Cứu hộ tàu Hải Hà 18 bị cháy tại cảng K99 trên sông Cấm

Tham gia Cứu hộ tàu Hải Hà 18 bị cháy tại cảng K99 trên sông Cấm

Cập nhật: 12-03-2018 08:00:08 | Tin doanh nghiệp | Lượt xem: 1362

Vào hồi 17h00 ngày 10/3/2018, CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nhận được chỉ đạo của CTCP Cảng Hải Phòng về việc tham gia cứu hộ tàu chở dầu Hải Hà 18 bị cháy khi đang xuất hàng tại cầu cảng K99, Công ty Xăng dầu Quân đội KV1; Công ty ngay lập tức huy động 100% phương tiện bao gồm 12 tàu lai và tàu ứng phó sự cố tràn dầu cùng các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; tất cả sĩ quan thuyền viên sẵn sàng hoạt động ứng cứu tàu Hải Hà 18. Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (21/3/2018)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (21/3/2018)

Cập nhật: 07-03-2018 04:45:40 | Tin cổ đông | Lượt xem: 811

Thông báo 637/TB-VSD ngày 05/3/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

Cập nhật: 01-03-2018 10:27:36 | Tin cổ đông | Lượt xem: 714

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Xem thêm

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (6 tháng cuối năm 2017)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (6 tháng cuối năm 2017)

Cập nhật: 16-01-2018 04:32:16 | Tin cổ đông | Lượt xem: 828

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin về việc "Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 6 tháng cuối năm 2017. Xem thêm