Quản lý và khai thác bến phao neo tàu khu chuyển tải Bạch Đằng và khu chuyển tải Lan Hạ; bao gồm các dịch vụ: - Trông coi, bảo vệ tài sản bến phao neo tàu khu chuyển tải Bạch Đằng và cho các phương tiện thủy vào buộc tại các phao neo và khu vực bến phụ trợ tyập kết sà lan tại khu vực  -