Quản lý chất lượng ISO

Quản lý chất lượng ISO

Cập nhật: 25-12-2015 03:51:15 | Quản lý chất lượng ISO | Lượt xem: 1800

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 9001-2008, được chứng nhận bởi BVQA Việt Nam. Xem thêm