Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (22/08/2017)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (22/08/2017)

Cập nhật: 14-08-2017 02:51:07 | Tin cổ đông | Lượt xem: 529

Thông báo số 2234/TB-VSD ngày 08/8/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 10:23:44 | Tin cổ đông | Lượt xem: 459

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016" Xem thêm

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (6 tháng đầu năm 2017)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (6 tháng đầu năm 2017)

Cập nhật: 19-07-2017 04:05:00 | Tin cổ đông | Lượt xem: 467

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin về việc "Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 6 tháng đầu năm 2017. Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 29-06-2017 10:00:39 | Tin cổ đông | Lượt xem: 519

Ngày 28/6/2017 tại trụ sở Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017. Theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đã có 69 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.892.602 cổ phiếu (chiếm 70,10% tổng số) có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch gồm: ông Cao Trung Ngoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Mạc Văn Luật thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. Xem thêm

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 16-06-2017 04:25:47 | Tin cổ đông | Lượt xem: 568

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quí vị cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Xem thêm