Thông báo Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật: 28-05-2017 04:02:30 | Tin cổ đông | Lượt xem: 269

Thông báo số 13480/TB-VSD ngày 24/05/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2017 (theo thông báo số 866/TB-VSD ngày 16/03/2017 của VSD) Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật: 19-05-2017 04:49:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 227

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Cập nhật: 30-03-2016 03:53:39 | Tin cổ đông | Lượt xem: 207

Sáng ngày 29/3/2016 tại trụ sở Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2016. Theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp của Ban Kiểm soát (BKS); đã có 91 cổ đông là người sở hữu và đại diện sở hữu, nắm giữ 2.143.907 cổ phiếu (bằng 79,40% tổng số cổ phần) có đủ tư cách tham dự Đại hội. Chủ tịch đoàn chủ trì Đại hội là ông Cao Trung Ngoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) Xem thêm